Program

Podpowiadamy, jak zaplanować harmonogram wymiany.         

To baza Twojego projektu – rama która wypełniana jest treścią. Powinna być ona przemyślana, wieloetapowa, uzgodniona z grupą, jednak gotowa na drobne zmiany. Należy uwzględnić przy niej profil oraz zainteresowania uczestników i uczestniczek, być otwartym na ich pomysły. Program wymiany musi być oparty na zasadach Erasmusa (np. nauka pozaformalna), nastawiony na poznanie międzykulturowe i integrację, stawiając za cel nadrzędny komfort uczestników i uczestniczek. Ważne, by dla całej grupy jasny był podział na aktywności obligatoryjne i fakultatywne. Największym wyzwaniem tego etapu będzie dla Ciebie dostosowanie metod warsztatowych do programu.