Na początek

Tu znajdziesz instrukcję obsługi strony i podstawowe informacje o Erasmus+

Jak powstał portal

Portal youthexchanges.eu powstał w związku z realizowaną przez Fundację Projekt Spontan wymianą młodzieżową “The project’s journey”. Podczas projektu grupy narodowe z Polski, Niemiec i Włoch analizowały poszczególne etapy realizacji projektu międzynarodowego, kumulując swoją wiedzę na ich temat i proponując nowatorskie rozwiązania trudności, które można napotkać podczas tego procesu. 

Na podstawie efektów pracy grup, oraz we współpracy z zespołem Fundacji Ważne Sprawy, powstał niniejszy portal – baza wiedzy na temat projektów międzynarodowych, czyli kompleksowa instrukcja organizacji wymiany młodzieżowej. Treści, które tu znajdziecie kierujemy  do wszystkich chcących stworzyć wydarzenie oparte na edukacji pozaformalnej, integracji i poruszający zagadnienia zarówno lokalne, krajowe, jak i międzynarodowe.

Zastrzeżenie

Podkreślamy, że wszystkie przedstawione tutaj informacje pochodzą bezpośrednio od uczestników i organizatorów projektów Erasmus+. Nie jest to oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej ani Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (w poszukiwaniu tych materiałów kierujemy Cię na stronę https://erasmusplus.org.pl/).