Integracja

Uczenie międzykulturowe wymaga, by stworzyć do tego okazje!

To jeden z najważniejszych elementów projektu międzynarodowego, determinujący atmosferę w grupie uczestników. Obejmuje zarówno pierwsze zajęcia podczas samego spotkania, jak i wieczorki kulturowe, ogniska oraz wszystkie dodatkowe aktywności, mające na celu pobudzenie pozytywnych interakcji między członkami i członkiniami zespołu. Zajęcia te mogą mieć charakter sportowy, merytoryczny (np. wprowadzający do tematyki zajęć), konwersacyjny – by grupa lepiej się poznała, rozrywkowy, rywalizacyjny. Niemal wszystkie jej elementy (nie wszystkie, bo warto w tym aspekcie reagować na bieżące potrzeby) powinny być uprzednio przygotowane przez organizatora, a także dobrze przemyślane – warto dostosować ich formę i tematykę do różnic kulturowych i indywidualnych oczekiwań uczestników. Dobrze skoordynowane etapy integracji powinny pozwolić wszystkim zaangażowanym osobom komunikować się i współpracować w sposób swobodny, komfortowy, jak najczęstszy.