Ewaluacja

Sprawdź jak Wam poszło!                   

Podczas realizacji wymiany międzynarodowej, nie można zapomnieć o jej ewaluacji. Ewaluacja to inaczej ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście jego wcześniej założonych celów – porównywanie rezultatów naszego projektu ze wstępnymi zamierzeniami. To także ocena wartości całej wymiany lub jej poszczególnych elementów (z zastosowaniem określonych kryteriów) w celu jej bieżącego usprawnienia i rozwoju. Podczas tego procesu uczestnicy powinni także zastanowić się nad efektami wydarzenia z ich perspektywy – czego się nauczyli, jak zwiększyło się ich doświadczenie, jak się czują. Ewaluacja powinna być przeprowadzana nie tylko na zakończenie całego projektu, ale także każdego dnia wymiany – regularnie, w różnych formach.