EQUINOX

O projekcie

Wymiana “Równonoc” łączyła uczestników z krajów słowiańskich: Polski, Czech i Chorwacji. Zgodnie uważaliśmy i nadal uważamy, że świadomość w zakresie wiedzy o kulturze i tradycjach słowian jest bardzo mała. W szkołach nie poświęca się wiele czasu na naukę o naszych słowiańskich korzeniach, a według nas nie tylko jest to bardzo interesujące, ale także pozwala lepiej zrozumieć skąd wzięły się na przykład nasze tradycje i święta. Dzięki wymianie chcieliśmy pokazać, że nasza historia nie jest nudna i sięga dużo dalej niż do początku tworzenia się naszych państwowości. 

Podczas wymiany, każdego dnia zrealizowane przez uczestników spotkania aktywności przyczyniały się do rozwoju ich kompetencji w zakresie tematycznym projektu. Poszczególne sesje warsztatowe wykształciły lub rozwijały w młodych ludziach wiedzę, umiejętności i postawy. Wymianę rozpoczęliśmy od komponentu integracyjno – zapoznawczego, a następnie przeprowadziliśmy warsztat dotyczący skutecznej pracy ze źródłami historycznymi. Każdy kolejny dzień działań poświęcony był innemu tematowi w ramach kultury i historii Słowian:

  • dzień dotyczący muzyki i śpiewu,
  • dzień dotyczący tradycji tanecznych i strojów,
  • dzień dotyczący rękodzieła,
  • dzień dotyczący historii obronności,
  • dzień dotyczący legend i wierzeń,
  • dzień dotyczący kuchni i kulinariów.

Uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup międzynarodowych tak, by każda z nich odpowiadała za jeden dzień tematyczny. Grupy odpowiadały za przygotowanie dwóch aktywności podczas “swojego” dnia: rozpoczynały wprowadzeniem naukowo – historycznym, podczas którego osoby z każdego z krajów prezentowały, jak wyglądało życie Słowian pod tym względem na terenie ich obecnego państwa. Dzięki temu wyraźnie zauważaliśmy nasze kulturowe podobieństwa i różnice. Następnie grupa przeprowadzała przygotowane przez siebie zadanie grupowe: było to np. gotowanie z wykorzystaniem wyłącznie składników znanym Słowianom, komponowanie piosenki z samorobnych instrumentów i słów wspólnych wszystkim narodowościom etc. Ostatni dzień wymiany spędziliśmy w Grodzisku Owidz, w którym zwiedziliśmy muzeum kultury słowiańskiej i zrekonstruowaną osadę.

Głównym narzędziem do dzielenia się zdobytymi doświadczeniami oraz osiągniętymi wynikami było stworzenie serii filmów, z których każdy odpowiadał tematyce określonego dnia wymiany. Chcieliśmy, by dokumentowały naszą perspektywę przeszłości oraz teraźniejszości w kontekście danego tematu, oraz pokazały, jak duży wpływ na nasze dzisiejsze życie mają wydarzenia sprzed tysięcy lat. W tworzenie filmów zaangażowani byli wszyscy uczestnicy projektu – zarówno na etapie tworzenia jego koncepcji, jak i nagrywania, edycji oraz promocji w Internecie. Filmy nie tylko zwracają uwagę na historię Słowian, ale przede wszystkim stanowią źródło dokumentujące wpływ edukacji pozaformalnej i projektów międzynarodowych na młodych ludzi; mamy nadzieję, że zainspirują one naszych odbiorców.

Galeria zdjęć z projektu:
Logo projektu:
Film podsumowujący projekt:
Vlogi z projektu: